กรมทางหลวงชนบท แจ้งปิด-เบี่ยงจราจร ถนนกาญจนาภิเษก (ทล.9) เพื่อติดตั้งคานคอนกรีตรูปกล่องหล่อสำเร็จ

 
กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักก่อสร้างสะพาน จะทำการปิด-เบี่ยงการจราจรบนถนนกาญจนาภิเษก (ทางหลวงหมายเลข 9) เพื่อทำการติดตั้งคานคอนกรีตรูปกล่องหล่อสำเร็จสะพานทางแยกต่างระดับบางโพธิ์ใต้ โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน CD ROAD 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 - ปิดการจราจรบนถนนกาญจนาภิเษก (ทางหลวงหมายเลข 9) กม.55+887 ถึงกม.56+799 
(ช่วงคลองตัน-คลองบางโพธิ์ใต้) ช่วงเวลา 22.00 น. ถึง 05.00 น. ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 2561 จนถึงวันที่ 1 เมษายน 2561 
          
ฝั่งขาออก กทม. ปิดการจราจรในช่องทางซ้าย 1 ช่องจราจร ตลอดช่วงเวลา 22.00 น. ถึง 05.00 น.และปิดการจราจรเพิ่มอีก 1 ช่องจราจรเป็นช่วงๆ เฉพาะช่วงเวลาที่มีการยกและเคลื่อนย้ายคานคอนกรีตรูปกล่องหล่อสำเร็จ
          
ฝั่งขาเข้า กทม. ปิดการจราจรทั้ง 2 ช่องจราจรเป็นช่วงๆ เฉพาะช่วงเวลาที่มีการยกและเคลื่อนย้าย คานคอนกรีตรูปกล่องหล่อสำเร็จ 
          
จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนโปรดหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางผ่านพื้นที่ก่อสร้าง ในวันและเวลาดังกล่าว และโปรดใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ เคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ทางกรมต้องขออภัย ในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 
สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท โทรศัพท์ 0 2551 5527 ในวันและเวลาราชการ
 
วันที่: 
จันทร์, มีนาคม 26, 2018 - 16:45