ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เหลือจ่าย) โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทช.นบ.๓๐๑๕ - บ.เจ้าเฟื่อง

รูปภาพ: 
ไทย
Body: 

ประกาศ กรมทางหลวงชนบท เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เหลือจ่าย) โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทช.นบ.๓๐๑๕ - บ.เจ้าเฟื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่