แจ้งปิดจุดกลับรถบนถนนราชพฤกษ์ บริเวณใต้ทางระดับข้ามถนนทางหลวงหมายเลข 345

แจ้งปิดจุดกลับรถบนถนนราชพฤกษ์ บริเวณใต้ทางระดับข้ามถนนทางหลวงหมายเลข 345

กรมทางหลวงชนบท โดย สำนักก่อสร้างสะพาน จะทำการปิดจุดกลับรถบนถนนราชพฤกษ์ บริเวณใต้ทางยกระดับข้ามถนนทางหลวงหมายเลข 345

เพื่อวางท่อระบายนำใต้ผิวจราจร โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ -ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน NS1 โดยจะเริ่มดำเนินการ 

ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2561 – 5 กรกฎาคม 2561โดยจะทำการปิดจุดกลับรถบนถนนราชพฤกษ์ตลอดเวลา จึงขอความร่วมมือให้ประชาชน   

โปรดใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ เคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ทางกรมต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่นายวิชัย ยู โทรศัพท์ 08-2480-9743

อ่านต่อคลิกที่นี่

วันที่: 
อังคาร, กรกฎาคม 10, 2018 - 15:45