Menu
home
>>
ขทช. นนทบุรีร่วมกับ สนง.ขนส่งจังหวัดนนทบุรีดำเนินการตรวจวัดค่าควันดำเครื่องจักรกลและยานพาหนะ

วันที่ 17 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี ดำเนินการตรวจวัดค่าควันดำเครื่องจักรกลและยานพาหนะ ในสังกัดแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี  เพื่อลดมลพิษทางอากาศ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

 

Scroll Up Skip to content