Menu
home
>>
การมีส่วนร่วมภาคประชาชน สายแยก ทช.นบ.3003 และ สายบ้านเจ้าเฟื่อง

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายวรนิตย์ ชำนาญกุล ผอ.กลุ่มวิชาการ และ                      นายนริศ ฟองคำสี นายช่างโยธาปฎิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี
ได้จัดการประชุม การมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายแยก ทช.นบ.3003 – นิคมสำนักงาน ก.พ. ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี และ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเจ้าเฟื่อง – บ้านลาดบัวหลวง ตำบลไทรใหญ่
อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ระยะทาง 1.409 กิโลเมตร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล       ราษฎร์นิยม โดยมีประชาชนเข้าร่วม และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

อื่นๆ

ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน (MOU) โครงการซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีต งานบำรุงถนนสาย นบ.๑๐๐๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๙ – บ้านหนองไผ่ขาด อำเภอบางใหญ่, บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ แห่ง

ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน (MOU) โครงการอำนวยความปลอดภัย ถนนสาย นบ.1026 แยกทางหลวงหมายเลข 9 – วัดต้นเชือก อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี จำนวน 1 แห่ง และโครงการปรับปรุงบริเวณย่านชุมชน ทช.นบ.1026 แยกทางหลวงหมายเลข 9 – วัดต้นเชือก อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี จำนวน 1 แห่ง

ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน (MOU) โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน สายแยกทางหลวงชนบท นบ.1011 – บ้านใหม่ ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 แห่ง ,โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน สายแยกทางหลวงชนบท นบ.1011 – บ้านศาลากลาง ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 แห่ง และโครงการปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำ งานบำรุงถนนสาย นบ.1001 แยกทางหลวงหมายเลข 9 – แยกนนทกิจ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 แห่ง

ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน (MOU) โครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตหุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติ ถนนสาย นบ.1002 แยกทางหลวงหมายเลข 9 – บ้านหนองเพรางาย อำเภอบางบัวทอง, ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 แห่ง

Scroll Up Skip to content